Sunday, 13 April 2014

מה נשתנה הלילה הזה?


מה נשתנה הלילה הזה?


ערב פסח. י״ב בנִיסָן תשע״ד. בעוד כמה שעות בני ישראל בארץ ובתפוצות יישבו מסובין סביב השולחן כייאה לבני חורין.

המצות שבו למדפי הסופרמרקטים בסידני.המאכלים והמאחלים שבים, כמידי שנה. ובאותה מחזוריות גם הסידורים והויכוחים בעיניין הסדר שבים. מי עושה אותו עם מי והיכן?

שמחה רבה – אביב הגיע פסח בא.

אז מה נשתנה הלילה הזה? הרבה.